Budownictwo richert

Budownictwo

Najlepsi w swoim fachu

Specjalizujemy się w robotach ziemnych, drogowych, rozbiórkowych, w tym burzeniu obiektów budowlanych, a także w zakresie stabilizacji gruntu. Ponadto oferujemy także wynajem sprzętu budowlanego oraz sprzedaż materiałów sypkich. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu głębokich wymian gruntu metodą bagrowania. Współrealizujemy największe inwestycje infrastrukturalne w Polsce w zakresie robót ziemnych i konstrukcyjnych.

Sprzedaż materiałów:

podbudowa 0/31,5,
piasek 0/2 płukany, pospółka,
gruz ceglany,
gruz betonowy,
czarnoziem,
frez

Roboty ziemne i wynajem sprzętu

W ramach robót ziemnych oferujemy prace związane z odhumusowaniem, makroniwelacjami, wykopami szeroko- oraz wąskoprzestrzennymi, budową nasypów, ostatecznym kształtowaniem terenu. Dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem budowlanym wyposażonym w systemy GPS.

Stabilizacja gruntu i roboty drogowe

Oferujemy wykonywanie stabilizacji gruntu wraz z pracami towarzyszącymi (profilowanie, zagęszczanie, pielęgnacja wodą). W zakresie robót drogowych zajmujemy się układaniem warstw konstrukcyjnych do wysokości podbudowy włącznie.

Rozbiórki i burzenie obiektów

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w najbardziej skomplikowanych rozbiórkach i burzeniu obiektów takich jak mosty, hale wielkopowierzchniowe czy budynki (do 35 m wysokości), a także specjalistycznemu sprzętowi (koparki wyposażone w młoty wyburzeniowe, nożyce tnące i kruszące) realizujemy nawet najbardziej wymagające zlecenia.

POŁĄCZENIE PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK Z PORTEM MORSKIM GDAŃSK

Połączenie Portu Lotniczego Gdańsk z Portem Morskim Gdańsk. Trasa Słowackiego. Zadanie IV- Tunel pod Martwą Wisłą
Generalny Wykonawca: Obrascon Huarte Lain S.A. (OHL)
Celem Projektu było udrożnienie istniejącego układu komunikacyjnego miasta i zapewnienie sprawnego, a zarazem funkcjonalnego dojazdu do Portów (Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy i Portu Morskiego Gdańsk) oraz terenów inwestycyjnych. Naszym głównym zadaniem była budowa Tunelu pod Martwą Wisłą oraz Węzła Marynarki Polskiej

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SIECI DROGOWEJ I KOLEJOWEJ W PORCIE ZEWNĘTRZNYM W GDAŃSKU

Generalny Wykonawca: NDI Sp. z o.o.
Jako główny podwykonawca robót ziemnych i konstrukcyjnych naszym zadaniem było wykonanie przebudowy, modernizacji i budowy ulic i torów kolejowych na terenie Portu Północnego w Gdańsku. Przebudowie uległy ulice Portowa, Budowniczych Portu Północnego i Kapitana Witolda Poinca oraz tory kolejowe nr 712 i 901. Wybudowano nową ulicę Nową Portową na odcinku od skrzyżowania z ul. Kontenerową do ulicy Portowej oraz tory kolejowe nr 702, 704, 706, 148, 150 i 800. Ulica Kontenerowa ulegnie rozbudowie do przekroju 2×2. Łączna długość wykonanych dróg wyniosła ok 4700 m.

S-5 NA ODCINKU NOWE MARZY – BYDGOSZCZ

Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 4 części: Część 2 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Tryszczyn (bez węzła) do węzła Białe Błota (bez węzła) o długości około 13,5 km
Generalny Wykonawca: Polaqua Sp. z o.o.

2020 RICHERT
Wykonanie:   IThex Studio