Aktualności Richert

Kolejny kontrakt w gdańskim porcie

30.09.2019r. Kolejny kontrakt w gdańskim porcie

Podpisaliśmy kontrakt z Torpol S.A. na „Roboty budowlane na linii 227/249 i stacji Gdańsk Zaspa Towarowa oraz linii 722”

Przebudowa linii kolejowych podzielona jest na cztery odcinki: odcinek 2.1 – linia kolejowa nr 227 od km 0.654 do km 3.495 oraz tor linii 249 od km 0.586 do km 3.534 w zakresie układu torowego z podtorzem i odwodnieniem powierzchniowym oraz odcinek 2.2 Stacja Gdańsk Zaspa Towarowa (tory linii nr 227 od km 3.495 do km 5.001, tory linii nr 249 od km 3.534 do km 5.001 oraz tory linii nr 722 od km 0.000 do km 0.192) w zakresie układu torowego z podtorzem i odwodnieniem powierzchniowym. Odcinek 2.3 – linia kolejowa nr 722 od km 0.192 do km 1.826 oraz odcinek 2.4 Gdańsk Wiślany km 2.2631 do 3.656.

Jako główny podwykonawca robót ziemnych naszym zadaniem jest wykonanie: rozbiórki tłucznia kolejowego ze starych torów, rozbiórki fundamentów starych słupów trakcyjnych, platform roboczych pod palownice, wzmocnień podłoża gruntowego poprzez wymianę gruntu, podbudów pod torowiska, nasypów (ok. 1 800 000 m3) oraz wykopów (ok. 150 000 m3)

2020 RICHERT
Wykonanie:   IThex Studio