CENTRUM HEVELIANUM


(Realizacje)


Śródmieście
Gdańsk


Rozbiórka obiektów przylegających do KAPONIER-y w ramach budowy CENTRUM HEVELIANUM
AKCEPT Gdańsk