Trasa Słowackiego


(Realizacje)


Słowackiego
Gdańsk


Roboty ziemne + drogowe. Trasa Słowackiego – Zad. II    2011 – 2013
GRUPA PBG – HBP – Poznań/OHL – Hiszpania